Orlandov stup je izradio Bonino di Jakopo iz Milana uz pomoć domaćeg majstora Antuna Ragusea. Konkretna ideja o gradnji stupa je krenula 1417. godine, a do realizacije je došlo dvije godine kasnije. Tada su vlastelini, senatori Lujo Gozze i Zore Palmotta odlukom Malog vijeća (dubrovačka Vlada) od 13. svibnja 1419. dobili zadatak da izrađeni Orlandov stup postave na glavni gradski trg pred crkvom sv. Vlaha.

Prigodno je Orlando dobio i mitološku priču o tome kako je obranio Grad od Saracena kod Lokruma. Na taj je način izbjegnuta negativna konotacija odnosno napravljena je alibi-priča njegovog okretanja prema Istoku na kojem se rađao Osmanski Imperij, a koji će pokoriti čitav Balkan. Prema nekim izvorima Dubrovniku je ideju o Orlandu prenio ugarski kralj Sigismund, koji je boravio u Dubrovniku nakon poraza od Osmanlija kod Nikopolja 1396. godine. Venecija je svuda stavljala svoje krilate lavove, pa je Dubrovnik i u simboličnom smislu želio napraviti odmak od nekadašnjih osvajača. Dubrovnik je postao samostalnom državom upravo zahvaljujući ugarskom kralju- Ludovicu I, koji je porazio Mlečane i 1358. Zadarskim mirom, osigurao Dubrovniku svoju zaštitu, ali i državnu neovisnost.

Osim što je predstavljao najvažniji svjetovni simbol dubrovačke države (ono što je u duhovnom smislu  bio i jest sv. Vlaho) na kojemu se vijorio dubrovački barjak i s kojega su zduri čitali proglase dubrovačke vlade, Orlando je služio i kao stup za kažnjavanje (kar) te je, pod nogama viteza, imao označenu mjeru dubrovačkog lakta (51,2 centimetra), kojim se mjerila tkanina. Jasno, lakat i njegova dužina odgovaraju dužini Orlandovog lakta na desnoj ruci (u kojoj drži mač).

Padom dubrovačke države pod trupama Napoleona (1806.) odnosno pripajanjem Republike Habsburškoj Monarhiji na Bečkom kongresu 1815., i Orlandu su uslijedila teška vremena. Iskoristivši pad Orlandova stupa u olujnom nevremenu 1825. godine, Habsburzi su stup, simbol nekadašnje Raguse, spremili u podrumske prostorije Kneževa dvora. Zalaganjem Dubrovčana stup je vraćen pred crkvu sv. Vlaha tek 1878. godine i to na krivo mjesto i okrenut u smjeru Sjevera umjesto, kako je izvorno, prema Istoku.  

Povodom 600-te obljetnice postavljanja Orlandovog stupa Gradsko vijeće Grada Dubrovnika dana 9. ožujka proglasilo je 2019. godinu ”Orlandovom godinom” u gradu Dubrovniku.

 

PROGRAM

Siječanj

 

25. siječnja

Predstavljanje programa Orlandove godine

 

Veljača

 

 1. veljače

Državni arhiv – palača Sponza

Izložba  „51.2 po mjeri Orlanda“

www.dad.hr

 

1.veljače

Umjetnička galerija Dubrovnik

Dječja likovna radionica „600 godina Orlanda / Orlandova godina“

www.ugdubrovnik.hr

 

8., 9., 10., 16., 17., 23. i 24. veljače

Udruga mladih Orlando

Radijske i televizijske radionice i program o vitezu Orlandu

www.klub-orlando.com

 

 1. i 17. veljače

Udruga mladih Orlando

Projekt promocije hrvatskih autora i glazbenika u Dubrovniku

www.klub-orlando.com

 

 1. veljače – 5. ožujka

Grad Dubrovnik i TZ grada Dubrovnika       

Međunarodni dubrovački karnevo –20 godina

www.tzdubrovnik.hr

 

Dom Marina Držića

Likovna radionica za djecu: Orlando, Sveti Vlaho i Marin Držić

www.muzej-marindrzic.eu

 

Umjetnička galerija   

Dječja likovna radionica „600 godina Orlanda / Orlandova godina“

www.ugdubrovnik.hr

 

Ožujak

 

2., 3. i 25. ožujka

Udruga mladih Orlando

Radijske i televizijske radionice i program o vitezu Orlandu

www.klub-orlando.com

 

Dom Marina Držića   

Likovna radionica za djecu: Orlando, Sveti Vlaho i Marin Držić

www.muzej-marindrzic.eu

 

Travanj

 

 1. travnja

Udruga „Lukjernica“ 

Izložba „Orlando u Lukjernici“

www.udrugalukjernica.hr

 

 1. travnja

Udruga mladih Orlando

Radijske i televizijske radionice i program o vitezu Orlandu

www.klub-orlando.com

 

28.- 30. travnja

Du Motion Runners Days Dubrovnik 2019 

www.du-motion.com

 

FB grupa Dubrovnik nekad i Foto Adria Dubrovnik

„Orlando nekad“ izložba fotografija na Stradunu

 

Dom Marina Držića   

Likovna radionica za djecu: Orlando, Sveti Vlaho i Marin Držić

www.muzej-marindrzic.eu

 

Judo klub “Dubrovnik 1966”

Međunarodni judo turnir “Judo cup Dubrovnik,  2019.g”

www.dubrovnikjudo.hr

 

Plivački klub “Jug”

Međunarodni plivački miting “Zlatni Orlando”

www.pkjug.hr

 

Vaterpolski klub  Jug  – Croatia osiguranje

Memorijalni vaterpolski turnir “Tomo Udovičić ” 2019.

www.jug.hr

 

Svibanj

 

 1. i 11. svibnja

Udruga mladih Orlando

Projekt promocije hrvatskih autora i glazbenika u Dubrovniku

www.klub-orlando.com

 

 1. svibnja

Dubrovačke knjižnice – Znanstvena knjižnica Dubrovnik

Predavanje”Ariostov Orlando i Vetranovićev Pelegrin”

Dr. sc. Morana Čale

www.dkd.hr

 

 1. svibnja

Udruga mladih Orlando

Radijske i televizijske radionice i program o vitezu Orlandu

www.klub-orlando.com

 

Dubrovačke knjižnice

Predavanje “Orlandov stup – simbol sazrijevanja dubrovačke komune”

Dr. sc. Nikša Varezić

www.dkd.hr

 

Studentski teatar Lero       

Pričanje bajki i legendi za najmlađe: Pričamo o Orlandu

www.teatarlero.hr

 

Dom Marina Držića   

Likovna radionica za djecu: Orlando, Sveti Vlaho i Marin Držić

www.muzej-marindrzic.eu

 

Plesno – edukativna udruga Convivo 

Plesna produkcija: Orlando tad i sad

 

Umjetnička škola Luke Sorkočevića    

Izložba „Orlandova godina“

www.ss-umjetnicka-lsorkocevica-du-skole.hr

 

 

Lipanj

 

 1. lipnja

Udruga mladih Orlando

Predstavljanje mobilne web aplikacije  „Verbum Orlando“

www.klub-orlando.com

 

 

 1. 14.lipnja

Dubrovački simfonijski orkestar

Ciklus barokne glazbe „Orlando furioso“

www.dso.hr

 

 1. lipnja

Udruga mladih Orlando     

Radijske i televizijske radionice i program o vitezu Orlandu

www.klub-orlando.com

 

 1. lipnja

Sveučilište Dubrovnik – Erasmus student network Dubrovnik      

Predstavljanje edukativne brošure „Orlando na Erasmusu“

www.unidu.hr

 

 

Srpanj

 

 1. srpnja

Centar za karijere mladih Dubrovnik

Projekcija Orlanda i vještina

www.informadur.com

 

Tenis klub Ragusa

Međunarodni teniski turnir „Dubrovnik DUD Bowl” 2019

 

Kolovoz

 

 1. – 29. kolovoza

Dubrovački simfonijski orkestar

“Orlando Piano Week – Recital“

( solisti Andrew Tyson, Steven Lin, Evan Shinners, Evgeni Bozhanov)

 

Dubrovački muzeji    

Izložba “Orlando- simbol slobode”

www.dumus.hr

 

Tenis klub Ragusa

Međunarodni teniski turnir „Dubrovnik DUD Bowl” 2019

 

Rujan

 

 1. rujna

Udruga mladih Orlando

Autorska predstava dramske sekcije Udruge mladih Orlando

www.klub-orlando.com

 

 1. rujna

Udruga mladih Orlando

Radijske i televizijske radionice i program o vitezu Orlandu

www.klub-orlando.com

 

 1. rujna

Aster kulturno društvo Dubrovnik

„Orlando“ lutkarska predstava za djecu

www.asterdubrovnik.hr

 

Listopad

 

 1. i 27. listopada

Aster kulturno društvo Dubrovnik

„Orlando“ lutkarska predstava za djecu

www.asterdubrovnik.hr

 

 1. listopada

Dubrovačke knjižnice

Predavanje  “Crtice iz povijesti dubrovačkog Orlanda”

Ivan Viđen

www.dkd.hr

 

 1. listopada

Udruga mladih Orlando

Radijske i televizijske radionice i program o vitezu Orlandu

www.klub-orlando.com

 

Veslački klub Neptun

Međunarodna veslačka regata  „Sempres primus“ 2019.

www.vkneptun.hr

 

Studeni

 

 1. studenoga

Udruga mladih Orlando

Radijske i televizijske radionice i program o vitezu Orlandu

www.klub-orlando.com

 

Studentski teatar Lero

Dramska predstava Orlando

www.teatarlero.hr

 

Udruga Audiovizualni centar Dubrovnik

Orlando sanja

Slikovnica i animirani film temeljeni na pjesmi „Orlando sanja“

        

Prosinac

 

 1. i 22. prosinca

Aster kulturno društvo Dubrovnik

„Orlando“ lutkarska predstava

www.asterdubrovnik.hr

 

 1. prosinca

Udruga za mlade Maro i Baro

Radionice i sajam: Orlandova priča za dubrovačka bića

 

 1. prosinca

Udruga mladih Orlando

Radijske i televizijske radionice i program o vitezu Orlandu

www.klub-orlando.com

 

PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA

DV Pčelica, Mokošica: Slikovnica i CD “Orlando – hrabri vitez”

DV Dubrovnik: Izložba dječjih likovnih radova

Osnovna škola Ivana Gundulića

–        Izložba likovnih i kreativnih radova učenika/ica

–        Dramsko – recitatorske izvedbe učenika/ica

–        Izložba literarnih radova učenika/ica

Osnovna škola Marina Getaldića

–        Školski list „Betino zrcalo“ – tema Orlando

–        Dramsko – recitatorske izvedbe učenika/ica

–        Izložba likovno – literarnih radova “Orlando u dječjim rukama i mašti”

–        Projekt „Orlando simbol slobode“

–        Slikovnica „Orlando u riječi i slici“

–        Radionica „Roland – a true Pan – European hero“

–        „Orlando u srcu olovke“ – radionica

–        „Orlandov lakat“ – izrada slikovne zbirke zadataka

 Osnovna škola Antuna Masle

–        Izrada slikovnice na temu Orlando

–        Izrada stripa

–        Izrada kipa Orlanda

Osnovna škola Marina Držića

–        Dubrovnik i njegov Orlando u doba renesanse

–        Orlando i drugi kameni čuvari našega grada – pisanje eseja

–        likovno – literarne radionice

Osnovna škola Mokošica

–        Izrada slijepe karte Europe na kojoj će označiti gradove u kojima se nalaze najpoznatiji Orlandovi stupovi

–        Izrada zbirke pjesama i legendi o Orlandu

–        Istraživanje zastupljenosti imena Orlando u OŠ Mokošica (uključujući i žensku izvedenicu imena).

–        Istraživanje o mjernoj jednici „dubrovački lakat“.

–        Učenička zadruga „Tezoro“ – izrađivanje razglednice s motivom Orlanda.

–        Intervju s Goranom Cvjetinovićem o obnovi Orlandova stupa

–        Reportaža o tome koji sve objekti i događanja u Dubrovniku nose Orlandovo ime

 

Osnovna škola Lapad

–        Igrokaz – Legenda o Orlandu

–        Izložba likovnih i kreativnih radova učenika/ica

–        Izrada slikovnice o Orlandu

–        Od Roncesvallesa do Dubrovnika – put povijesne legende o vitezu Rolandu od mjesta njegove smrti do postavljanja i značenja Orlandovog kipa u Dubrovniku

–        Izrada web stranice Orlandov lakat s online kalkulatorom mjernih jedinica – pretvaranje standardnih mjernih jedinica duljine u Orlandove lakte.

–        Izložba učeničkih fotografija na temu Orlando

–        Radijska emisija „Priča o Orlandu“

–        Predstava „Orlando od Amora“ prema predlošcima tri učenička rada „Orlando od Amora“, „Moj Orlando“ i „Dubrovačka faca“

 

Više informacija potražite na:

WEB: www.dubrovnik.hr

FB : Orlando600

INSTAGRAM: 2019yearoforlando