Manifestacijom „Gotovo je, gotovo!“, koja je održana 10. lipnja na Stradunu, završio je ciklus radionica Foruma mladih za školsku godinu 2017/18. Ova manifestacija tradicionalno se organizira koncem školske godine kao poklon i zahvala brojnim sudionicima svih forumskih radionica: O čemu sve pišemo, Rukama složeno, Smotra kolendara, Smotra filmskog i video stvaralaštva, Drame i poezije!, Mladi kantautori i bendovi, Ples, ples, ples! i Što smo znali, to smo odabrali.

Forum mladih je stožerna manifestacija strateškog gradskog programa za djecu i mlade “Mladi i Grad skupa”. Otpočeo je prije deset godina kao „Forum mladih protiv droge“ te je postupno prerastao u cjelogodišnji festival stvaralaštva djece i mladih koji je odlično prihvaćen u populaciji djece i mladih. Samo ove godine u forumskim radionicama sudjelovalo je preko 2.000 sudionika.

Forumske radionice održavaju se tijekom cijele školske godine, tako da se cijeli mjesec pripremaju radovi u određenom području djelovanja (poezija, likovni radovi, robotika, ples, glazba, film, video…), a koncem mjeseca Grad organizira završnu manifestacija u nekom od gradskih prostora odnosno javnih površina.

Partneri Foruma brojne su gradske ustanove; sve osnovne škole, Dubrovačke ljetne igre, Umjetnička galerija Dubrovnik, Kinematografi Dubrovnik, Dubrovače knjižnice, Kazalište Marina Držića), udruge mladih (Informadur, Orlando, Plesni studio Lazareti i dr.) te Turistička zajednica grada Dubrovnika, koja je, prepoznavši turistički aspekt Foruma, financijski pomogla manifestaciju.