Sanaciju pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha provodi Zavod za obnovu Dubrovnika temeljem preporuke Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Sanaciji pločnika pristupa se nakon pažljive demontaže kamenih ploča te skidanja svih nečistoća i nasipa u fugama. Procijenjeni udio novih kamenih ploča u planiranom obuhvatu tek je 15 %, a ploče će se ugrađivati na nosivi sloj od zbijenog crvenog morta (glina, vapno i agregat).

Kako je u Dubrovniku povijest opipljiva na svakom koraku, tako se prilikom iskopa vrlo brzo pojavio nalaz arheološkog i kulturno-povijesnog značaja. Na dubini od samo nekoliko centimetara pronađen je stari pločnik od opeke i kamena koji datira još iz 14. stoljeća.

Za potrebe snimanja i dokumentiranja povijesnog pločnika isti je pažljivo očišćen. U nastavku radova sanacije, uz stalni arheološki nadzor, povijesni pločnik prekrit će se geotekstilom, te će se na njega postaviti podloga sukladno smjernicama i uputama nadležnih konzervatora. Nakon ugradnje podloge, pristupit će se polaganju kamenih ploča.