Loading Događanja

← Natrag na Događanja

Sveučilište u Dubrovniku


020 445 700|www.unidu.hr

Sveučilište u Dubrovniku osnovano je 2003. godine na temeljima vrlo duge tradicije, koja seže do 17. stoljeća. Tad je, naime, započeo s radom Collegium Rhagusinum, prva javna visokoobrazovna ustanova u Dubrovniku, na kojoj je studirao i Ruđer Bošković. Moderno visoko obrazovanje počinje s Višom pomorskom školom, potom Fakultetom za vanjsku trgovinu i turizam, Pomorskim fakultetom te Veleučilištem u Dubrovniku. Sljednik svih njih je Sveučilište u Dubrovniku. Ono je po svojim programima, po svojoj organizaciji i tehničkoj opremljenosti vrlo suvremena visokoškolska ustanova.

  • Pretraga nije dala rezultate.