Loading Događanja

← Natrag na Događanja

Udruga Deša Dubrovnik

020/420-145||www.desa-dubrovnik.hr

DEŠA je organizacija civilnoga društva koja radi na održivom društvenom, ekonomskom, kulturnom i ekološkom osnaživanju i izgradnji zajednice. DEŠA aktivno odgovara na potrebe građana, a osobito pruža podršku socijalno osjetljivim skupinama koje uključuje u društveni život lokalne zajednice. DEŠA osnažuje društveni kapital, osobito ulogu žena i mladih kao nositelja pozitivnih promjena u društvu. DEŠI-na misija ostvaruje se kroz informiranje, osvještavanje, cjeloživotno učenje i obrazovanje, savjetovanje, volonterstvo i direktan rad u zajednici.

  • Pretraga nije dala rezultate.